Med en historia som sträcker sig nästan 2 000 år tillbaka i tiden tillhör schack ett av världens äldsta spel.chessSchack är ett spel som man nästan aldrig kan tröttna på att spela eftersom varje parti är unikt och kan utvecklas på ett oändligt antal olika sätt och vis. Att spela schack är dessutom ett spel som sätter hjärnan i arbete då en schack handlar mycket om både taktik och strategi och till viss del även psykologi.Längre schackpartier, brukar normalt sett delas in i tre olika faser, nämligen öppning, mittspel och slutspel. För skickliga schackspelare som varit med ett tag börjar egentligen inte ett schackparti förrän i mittspelet eftersom man som rutinerad schackspelare ofta känner till hur en rad olika öppningar brukar te sig.När man spelar schack använder man sig ofta av en klocka, vilket ofta gör att partiet blir både roligare och spännande eftersom det finns ytterligare en faktor att ta hänsyn till i spelet, nämligen tiden.Ett parti kan sluta på olika sätt. Det bästa är så klart schack matt, alltså att en spelare vinner. En annan form är att tiden går ut för ena spelare, varvid motståndaren automatiskt vinner. Sedan finns det remi vilket är ett annat ord för oavgjort inom schackvärlden.Remi kan vara att en spelare erbjuder remi och den andre accepterar. Detta gör man oftast direkt i anslutning till sitt drag. Remi kan också ske eftersom ingen spelare har kvar tillräckligt med pjäser för att vinna. Dragupprepning är en annan: då samma ställning sker tre gånger för en av spelarna. Det bli också remi och man spelar femtio drag utan att en pjäs tas eller en bonde flyttas.En sista remiställning kallas patt och kan vara ett knep för en spelare som håller på att förlora att få en oavgjord match istället. Patt uppkommer när en spelare inte kan göra ett giltigt drag och inte står i schack. Då spelar det ingen roll vem som leder matchen: det blir ändå oavgjort.