Posts with category - Schack

Tankesättet i schack – användbart i många andra spel

Det är inte enbart i schack som du kan få användning av de förmågor du tränat upp genom att spela detta. Det finns ett flertal andra spel där tankesätten för att bli lyckosam ligger relativt nära varandra, så kanske har du som duktig schackspelare stora förutsättningar att bli framgångsrik, även inom andra spel.Den som spelat många olika typer av spel har med all säkerhet märkt av att du genom detta skapar dig bättre förutsättningar för att lära dig nya typer av spel och att dessutom relativt snabbt bli bra på dessa. Det finns olika anledningar till varför det ligger till på detta sätt. En utav dem är helt enkelt att du tränar upp hjärnans inlärningsförmåga vid denna typ av aktiviteter, vilket gör att själva inlärningsprocessen förenklas. En annan är att det finns oerhört många likheter mellan sättet att tänka i en rad olika spel, vilket gör att du kan applicera sådan strategi du redan vet med dig fungerar i nya sammanhang. Den som är duktig schackspelare har därigenom stora fördelar att nyttja inom en rad andra spel och några av dessa hade vi nu tänkt titta lite närmare på och förklara varför det ligger till på detta sätt.schack

RTS-spel

RTS eller “real time strategy”, som själva akronymen står för, är en genre av strategiska dataspel där du gör dina drag i realtid utan att behöva vänta på motståndarens drag. Det kan till viss del liknas vid schack med schackklocka, där det inte bara handlar om att göra det bästa draget, utan också inom en så liten tidsrymd som möjligt. Schackspelare som vanligtvis spelar med schackklocka tränar upp samma sorts snabbhet i tanken som den som spelar RTS-spel, vilket gör att övergången dom emellan inte är alltför långsökt som spelare.

Kortspel

Schackspelare tenderar generellt att ha en förmåga att snabbt kunna bli duktig på olika former av kortspel, och då menar vi verkligen brett över hela registret inom denna kategori. Vare sig det handlar om mera traditionella typer eller av helt nya, så hjälper schackspelarens förmåga denna att i förväg kunna analysera alla möjliga drag ens motståndare skulle kunna tänkas göra och att dra nytta av denna typ av information.

No Comments

2013 års VM vinnare i schack

Fjolårets VM vinnare i schack är en man som kommer från Norden, nämligen Norge. Han heter Magnus Carlsen. Vinsten gav utdelning på hela 9 miljoner kronor vilket blev ett stort klirr i kassan.

Finalmatchen spelades mot Viswanathan Anand som gav tufft motstånd. Magnus vann de första 10 partierna och Viswanathan Anand var tvungna att vinna kvarvarande 10 partier för att klå Magnus. Viswanathan klarade inte pressen och tillslut avgjorde Magnus genom att tvinga fram remi. Hysterin blev stor i hemlandet och Magnus är den första Nordiska Världsmästaren i schack. 

No Comments