Som de flesta redan vet är lek en del av barnets utveckling. Du har kanske också hört begreppet spelifiering eller gamification. Spelifiering är att använda element från spelvärlden i andra områden, till exempel som ett tillägg till den traditionella pedagogiken.

Ett pussel av förmågor

Även för barn under skolåldern är spel och pussel viktiga för såväl den mentala som den fysiska utvecklingen. Pusslandet tvingar barnet att fundera på hur allt sitter ihop, utvecklar öga-hand-koordination, samt förbättrar både grov- och finmotorik. Dessutom ger pussel en rolig möjlighet att öva problemlösning, träna igenkänning av former samt förbättra minne och strategi.

Spel för de yngsta

Spel och pussel kan också ge barn en god grund till förmågan att rita och måla. Barn under tre års ålder verkar testa sig fram för att hitta rätt pusselbit medan barn över fyra år kan utgå från modellbilden. Det här gäller också spel, de yngsta testar sig fram. Har du spelat memory med en tvååring kanske du har sett hur barnet prövar sig fram systematiskt istället för att försöka komma ihåg. Hitta något skoj på nätet och se ditt barn lösa problem och hitta mönster allt snabbare. Dessutom kanske du till och med får dricka kaffet ifred medan ditt barn lägger pussel.