Baccarat är ett av de klassiska spelen inom casino, det är ett kortspel som har en del likheter med blackjack, men tillräckligt mycket som separerat de två.Baccarat är en frans variation av det italienska spelet baccarà som introducerats i Frankrike omkring 1490. Det finns huvudsakligen tre former av baccarat idag:

  • Punto Banco
  • Chemin de Fer
  • Baccarat Banque

286370-miscellaneous-playing-cards

Punto Banco

Punto banco är även känt som nordamerikansk baccarat och är en spel som helt styrs av slumpen, alla drag i spelet, både från spelarens och dealerns perspektiv är styrda av vilka kort som delas ut. Punto banco är ensam om detta system, i de andra varianterna kan man göra egna val. Detta är den vanligaste formen av baccarat och som används på de flesta casinos, både landbaserade såväl som online, den heter dock oftast bara baccarat.Precis som i blackjack spelar man oftast punto banco med flera kortlekar, det är oftast 4, 6 eller 8 lekar som används. Spelare och banken får båda två kort utifrån dessa kort bestäms det sedan hur omgången kommer att gå till. Värdet av korten är som följer:

  • Ess är värt 1 poäng
  • 2 – 9 är värt det som står skrivet på kortet
  • 10 – Kung är värt 0 poäng

Det högsta möjliga handen är 9, om handen går över 9 räknar man bara den andra siffran i talet. Vilket betyder om man får en hand värt 12 är denna bara värt 2. Får antingen spelaren eller banken 9 på sina två första kort kallas detta för en naturlig hand och vinner automatiskt. Får båda 9 på starthanden räknas detta naturligtvis som lika.Ett annat sätt som punto banco skiljer sig från blackjack är att man faktiskt kan satsa sina pengar på att man själv vinner, banken vinner eller att det blir lika. En satsning på sig själv ger en vinst på jämna pengar, en satsning på banken ger desamma men med en 5 procents provision och en satsning på lika ger åtta gånger insatsen.

Chemin de Fer

2235849-inside-barrel-illustrationChemin de fer är den ursprungliga versionen av baccarat efter den blev introducerat i Frankrike och är fortfarande den populäraste versionen där. Detta var även det spel som James Bond helst spelade i den ursprungliga versionen av Ian Flemmings första bok Casino Royale. Namnet chemin de fer, som betyder “väg av järn”, kom från att korten förvarades i en järnlåda. Namnet kom också före den nutida franska betydelsen som ju är järnväg.I chemin de fer använder man alltid 6 kortlekar. Innan en omgång börjar blandar varje deltagande spelare korten och dealern gör sedan en sista blandning och spelaren till vänster om denne kuperar leken.När spelet börjar blir en spelare designerad som banken och delar även ut korten. Denna position vandrar runt medsols under spelets gång. Banken väljer hur mycket denne vill satsa och de andra spelarna anger sedan om de vill gå emot banken och matcha dennes satsning. Endast en spelare kan göra detta, om ingen väljer att göra det satsar spelarna i tur och ordning. Om den totala summan som satsats är mindre än bankens insats kan även åskådare satsa upp till bankens summa är nådd. Är spelarna summa högre än bankens kan banken välja att öka sin satsning till den summan annars tas överflödet bort.Banken delar sedan två kort dolt åt sig själv och två kort som hålls gemensamt av de andra spelarna. Om någon har fått en hand värt åtta eller nio annonseras detta omedelbart, om inte har spelarna möjligheten att acceptera eller vägra ett tredje kort. Tar de ett tredje kort delas detta öppet. Banken får sedan göra samma sak.Om spelarna har en högre hand får varje spelare tillbaka sin insats och en matchande summa från bankens insats. Vinner banken tillfaller alla insatser denne och bankens position går inte vidare.4494216-shuffling-cards

Baccarat Banque

Baccarat banque har mer gemensamt med chemin de fer än punto banco, men till skillnad från chemin de fer där bankens position går vidare när banken vinner är denna position mer permanent i baccarat banque. I baccarat banque använder man tre kortlekar och om inte banken själv avsäger sig genom eget val eller på grund av brist på pengar, spelar man genom alla dessa kort innan bankens position byts.I början av spelat håller man en auktion för position som bank och den faller till den spelare som är villig att satsa mest, i vissa kretsar är det den person som först satte ned sitt namn på listan av spelare som har rätten att håll positionen som bank och får sedan satsa så mycket som den vill.Baccarat banque har dessutom tre grupper som deltar i spelet: banken och en grupp på vardera sida om denne. 5 spelare kan ingå i varje grupp, så totalt 10 spelare kan utmana banken. När varje grupp har gjort sina insatser, följande samma regler som i chemin de fer, delar banken ut tre händer om två kort, en åt spelarna till höger, nästa åt spelarna till vänster och den sista åt sig själv. Precis som i chemin de fer kan alla välja om de vill ta ett tredje kort. Men varje spelare håller kvar sina kort efter de vunnit, tills dessa att de förlorat eller gått lika med dem.